مجردها ! بیشتر احتیاط کنید!

بیماران متاهلی که بعد ها  مبتلا به سرطان متاهل تشخیص دادهشده اند  احتمالا نسبت به افراد مجرد طولانی تر زندگی […]

مجردها ! بیشتر احتیاط کنید! بیشتر بخوانید »