چگونه یک پدر و مادر خوب باشید؟(قسمت دوم)

داشتن یک برنامه قوانین مناسب   اجرای قوانین در هر فرد منجر به یک زندگی شاد میشود و به فرد برای رشد و توسعه فردی کمک می کند اما فرزند شما نباید احساس کند که شما در مقابلش سخت گیری می کنید و نباید این احساس در وی رخ دهد که هیچ گامی را نباید …

چگونه یک پدر و مادر خوب باشید؟(قسمت دوم) ادامه »