مثانه بیش فعال و مشکلات ناشی از آن

متخصصان برآورد کرده اند که حدود نیمی از خانم ها حداقل یک بار در زندگی خود دچار مشکلات مثانه ای می شوند. مردان نیز دچار این مشکل می شوند. در این شرایط فرد قادر به کنترل کامل ادرار خود نیست و خروج غیرارادی مقداری از ادرار بسیار متداول است. اما چه زمانی این مسئله به …

مثانه بیش فعال و مشکلات ناشی از آن ادامه »