عوارض دارویی

عوارض متیل پردنیزولون

موارد استفاده از متیل پردنیزولون این دارو برای بسیاری از مشکلات مانند علائم آلرژی، آسم، مشکلات غده آدرنال، مشکلات خونی، بثورات پوستی یا مشکلات غددی مورد استفاده قرار می گیرد. این لیست تمام مشکلات بهداشتی که در آن متیل پردنیزولون ممکن است مورد استفاده قرار گیرد نیست. [divider] عوارض متیل پردنیزولون در صورتی که این علائم …

عوارض متیل پردنیزولون ادامه »