متوکلوپرامید قرص و شربت

متوکلوپرامید و همه اطلاعات ضروری که باید بدانید

کلیاتی درباره متوکلوپرامید متوکلوپرامید سوزش مری ناشی از برگشت اسید از معده را از بین می برد. این دارو همچنین […]

متوکلوپرامید و همه اطلاعات ضروری که باید بدانید بیشتر بخوانید »