آیا می دانستید نوزادان متولدین زمستان زودتراز تابستانی ها چهار دست پا می روند؟

آیا تا کنون فکر کرده اید که فصل های سال که شما در آن به دنیا آمده اید چه تاثیری […]

آیا می دانستید نوزادان متولدین زمستان زودتراز تابستانی ها چهار دست پا می روند؟ بیشتر بخوانید »