تا چه اندازه طول آلت تناسلی آقایان مهم می باشد؟

از زمانی که خط کش و اندازه گیری اختراع شد، این سوال شخصی و مربوط به سلامت جسمی در بین آقایان کطرح بوده است که: اندازه ی آلت تناسلی من نسبت به دوستانم چگونه است؟ تا همین اواخر پاسخ قطعی در رابطه با این سوال وجود نداشت. اما اخیرا مجله ی انگلبسی اورولوژی، مفصل ترین …

تا چه اندازه طول آلت تناسلی آقایان مهم می باشد؟ ادامه »