کما (اغما) چیست؟

کما حالتی از بیهوشی است که بیش از شش ساعت به طول می انجامد . فرد در حالت اغما نمی […]

کما (اغما) چیست؟ بیشتر بخوانید »