کما (اغما) چیست؟

کما حالتی از بیهوشی است که بیش از شش ساعت به طول می انجامد . فرد در حالت اغما نمی تواند از خواب بیدار شود و هیچ حرکتی در اندام ها و هیچ پاسخی به درد و یا سایر محرک های فیزیکی ندارد و ممکن است الگوی تنفس نامنظم داشته باشد. کما به دلیل آسیب …

کما (اغما) چیست؟ ادامه »