از وسواس بیشتر بدانیم

در مورد وسواس بیشتر بدانیم در نوشته های قبلی مختصری در مورد وسواس،شیوع آن و نشانه های مختلف آن توضیح دادیم.در این نوشته سعی میکنیم ابعاد مختلف این اختلال را تشریح و نقش موثر درمان را اثبات کنیم. فرد مبتلا به وسواس برای مقابله و کنترل استرس ناشی از آن،از سه شیوه استفاده میکند. شیوه …

از وسواس بیشتر بدانیم ادامه »