چگونه وزوز گوش را درمان کنیم؟

وزوز گوش نشانه ای از بسیاری از شرایط احتمالی  زمینه ای (مغز و اعصاب یا گوش) است. وزوز گوش می تواند بصورت صدای زنگ در گوش ، خروش (شبیه صدای امواج دریا یا رودخانه)، صدای کلیک، یا شبیه صدای مالش دو جسم به یکدیگر باشد.   1- تشخیص و درمان وزوز گوش وزوز گوش خود یک …

چگونه وزوز گوش را درمان کنیم؟ ادامه »