متخصص نوجوان

مراحل نوجوانی، قسمت دوم

تکامل عصبی، شناختی رشد شناختی بیشتر تابع سن تقویمی است تا سن بلوغ. با گذر از کودکی به نوجوانی تفکر عملیات صوری کسب می شود و تفکر انتزاعی و سمبولیک جایگزین تفکر عینی می گردد. در مرحله عملیات صوری اندیشه های نوجوان فرضیه ها را نیز شامل می شود و تفکر او دنیای فرضیات و …

مراحل نوجوانی، قسمت دوم ادامه »

مراحل نوجوانی

  نوجوانی و بلوغ در طی سالیان قبل از 13 سالگی ، نوجوانی و بلوغ، افراد دچار تغییرات اساسی در ظاهر فیزیکی، عملکرد اجتماعی و روانی  می شوند. نوجوانی شامل سه مرحله کاملا مجزای ابتدایی، میانی و نهایی است که هر کدام ویژگیهای زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی مربوط به خود را دارند. افراد …

مراحل نوجوانی ادامه »