مرکز روانپزشکی و روانشناسی غرب

خدمات روانپزشکی، نورولوژی و روانشناسی غرب تهران   خبر خوب برای ساکنین غرب و جنوب تهران و همچنین برای ساکنین کرج واحد همکار نورولوژی، روانپزشکی و روانشناسی در محدوده میدان آزادی؛ کلینیک افتتاح شد.   محدوده محل زندگی و انتخاب پزشک مهمه! بله مهمه، مسافت های طولانی، ترافیک های سنگین، مشکلات مربوط به رفت و …

مرکز روانپزشکی و روانشناسی غرب ادامه »