مغز و اعصاب چیست و کدام دکتر مغز و اعصاب مناسب ماست؟

مغز و اعصاب مغز و نخاع، سیستم عصبی مرکزی را تشکیل می دهند. این سیستم پیچیده مغز و اعصاب مسئول بیشتر کارهای ارادی و غیرارادی ماست. مانند راه رفتن و صحبت کردن – و چیزهایی که بدن ما به طور خودکار – مانند تنفس و هضم غذا کنترل می کند. سیستم عصبی مرکزی همچنین با …

مغز و اعصاب چیست و کدام دکتر مغز و اعصاب مناسب ماست؟ ادامه »