آشنایی با روش های غیر دارویی درمان سردرد: رواندرمانی

درمان میگرن و سردرد به مدت طولانی به عنوان یک مسئله کاملا پزشکی نگاه میشد اما اکنون چندین سال است که این نظریه تغییر کرده است و نقش فاکتورهای روانشناختی و استفاده از درمان های رواندرمانی در میگرن و انواع سردرد پررنگ تر می شود. روان درمانی  می تواند نقش مهمی در کاهش دفعات و …

آشنایی با روش های غیر دارویی درمان سردرد: رواندرمانی ادامه »