چگونگی افتراق فراموشی طبیعی از غیرطبیعی (علائم شروع آلزایمر چیست؟)

چگونگی افتراق فراموشی طبیعی از غیرطبیعی (علائم شروع آلزایمر چیست؟)   ما همواره در طول روز بسیاری اسم ها را فراموش می کنیم،آدرس افراد را ازیاد می بریم و….ولی چه زمانی این فراموشی غیر عادی و نشانه خطر احتمال شروع آلزایمر و سایر اختلالات مشابه تلقی می شود: فراموش کردن امور مهمی که قبلا هیچوقت …

چگونگی افتراق فراموشی طبیعی از غیرطبیعی (علائم شروع آلزایمر چیست؟) ادامه »