آشنایی بیشتر با سندرم تورت

یک اختلال عصبی  که با حرکات تکراری و غالبی ، غیر ارادی و کلیشه ای همراه با صدا که تیک نامیده میشود است. این اختلال اولین بار اولین بار توسط دکتر ژیل تورت متخصص مغز و اعصاب در فرانسه در سال 1885  توصیف شد. اولین نشانه ها در سنین کودکی  و به طور میانگین در …

آشنایی بیشتر با سندرم تورت ادامه »