متخصص مشاوره

مشاوره تلفنی

    بر خلاف سایر اشکال مشاوره و رواندرمانی، مشاوره های تلفنی از عوامل محدود کننده خاصی از جمله مکان، زمان ، مدت وهزینه رفت و آمد برخوردار نیستند. انجام این نوع مشاوره برای بسیاری از مردم که قادر به شرکت در جلسات مشاوره حضوری نیستند به صرفه تر و در دسترس تر است. یکی …

مشاوره تلفنی ادامه »

لیست اختلالات قابل درمان در تیم فوق تخصصی آلومینا (دپارتمان مشاوره و روانپزشکی)

لیستی کلی از بعضی اختلالات قابل درمان در دپارتمان مشاوره،روانشناسی و روانپزشکی تیم آلومینا: بیش فعالی / کم توجهی : بی توجهی ، تکانشگری و بیش فعالی ترک اعتیاد سوء استفاده جنسی و جسمی وسواس مشاوره تغییر زندگی پرخاشگری و خشونت پیری و مسائل مربوط به سالمندان ترس از مکانهای شلوغ الکل و اعتیاد به …

لیست اختلالات قابل درمان در تیم فوق تخصصی آلومینا (دپارتمان مشاوره و روانپزشکی) ادامه »