چطور متوجه شویم که اختلال وسواس فکری – عملی داریم یا نه ؟

    OCD یا اختلال وسواس فکری – عملی سومین اختلال شایع روانی در آمریکا است و این بیماری بیشتر از بیماری آسم است. آیا ممکن است این اختلال در شما هم باشد ؟ برای اینکه مطمئن شوید متن پایین را بخوانید. گام ها -انجام کارهای تشریفاتی و تکراری. آیا شما مجبورید که همه کارها …

چطور متوجه شویم که اختلال وسواس فکری – عملی داریم یا نه ؟ ادامه »