مسئول اختلال افسردگی اساسی در مغز کدام مناطق هستند؟

احساس غم گاهی طبیعی است، اما اگر غم و اندوه با نشانه های بیشتری ازجمله : تفکر منفی، خستگی و ترک طولانی مدت از محیط های اجتماعی این موضوع نگران کننده ای است که می تواند در عملکرد شناختی و روانی افراد خلل ایجاد کند. در مطالعات قبلی نشان داده شده است که افراد مبتلا …

مسئول اختلال افسردگی اساسی در مغز کدام مناطق هستند؟ ادامه »