یکی از عواملی که باعث میشود افراد به الکل رو بیاورند !

    گروهی از محققان از دانشگاه کلمبیا نشان دادند که تنش های غیر نظامی زندگی صرف نظر اینکه آیا خود فرد مستقیما در صحنه حضور داشته باشد یا خیر  مانند:  ازدواج، طلاق، از دست دادن شغل، مشکلات قانونی به احتمال زیاد منجر به سوء استفاده از الکل میشود. با بررسی عوامل استرس زا ، …

یکی از عواملی که باعث میشود افراد به الکل رو بیاورند ! ادامه »