مشکلات زبان درکودکان با اختلال بیش فعالی متداول است یا خیر ؟

  در این مطالعه بر روی کودکان بیش فعالی که ممکن است مشکل زبان داشته باشند بررسی هایی انجام شده […]

مشکلات زبان درکودکان با اختلال بیش فعالی متداول است یا خیر ؟ بیشتر بخوانید »