سنکوپ چیست ؟

سنکوپ از دست دادن گذرا ی  هوشیاری همراه با افتادن و یا سقوط از وضعیت ایستاده یا نشسته.اگر چه بیشتر علل سنکوپ خوش خیم هستند، ولی این حالت می تواند نشانگر بیماری ها و یا وضعیت های تهدید کننده حیات باشد. علل سنکوپ شامل موارد زیر می تواند باشد: علل قلبی از آریتمی ها گرفته …

سنکوپ چیست ؟ ادامه »