معرفی متخصصین مربوطه جهت مشاوره تحصیلی و خانواده و زوج

  در مطب شریعتی:   برای  آقای دکتر فرشاد شیبانی و یا دکتر قاسمی نوبت ویزیت بگیرید. در مطب رسالت :    برای آقای دکتر محرمی نوبت ویزیت بگیرید. در مطب آزادی :      برای آقای دکتر محمود صلحی یا خانم دکتر صبایان نوبت نوبت ویزیت بگیرید. (خدمات هرسه مطب مشابه است و بهتر است نزدیکترین مطب به منزلتان را …

معرفی متخصصین مربوطه جهت مشاوره تحصیلی و خانواده و زوج ادامه »