چندین تمرین عجیب برای تقویت ذهن

سپری کردن تجربه های جدید مغز شما را سالم نگه خواهد داشت. این تمرینات کوتاه ذهنی برای جلوگیری از زوال حافظه و تیز کردن ذهن شما بسیار موثرند. این سری تجارب جدید با ترکیب تحریکات فیزیکی و حواس، بینایی، بویایی، لامسه، چشایی، شنوایی باعث می شوند که سلول های مغز ما شروع به ساختن مسیرهای …

چندین تمرین عجیب برای تقویت ذهن ادامه »