کمک به کودکان مبتلا به ADHD برای کنترل پرخاشگری

  جالب است بدانید که حدود 45 تا 85 % از کودکان مبتلا به بیش فعالی – کم توجهی همراه با اختلال نافرمانی مقابله ای ( …. ) هستند ، طغیان های احساسی و تجاوز فیزیکی دراین کودکان قابل مشاهده بوده و میتواند خانواده را مشوش و پر از استرس کند.   خیلی از والدین …

کمک به کودکان مبتلا به ADHD برای کنترل پرخاشگری ادامه »