ترکیب آنتی بیوتیک و الکل

  الکل ممکن است در اثرات داروها تداخل ایجاد کند و می تواند با برخی از داروها عوارض جانبی خطرناکی ایجاد کند. آنتی بیوتیک داروهای قدرتمندی هستند که برای مبارزه با عفونت باکتریایی طراحی شده است. این دسته از داروها نباید با الکل مصرف شوند و تداخل آنها باعث ایجاد عوارض شده و مانع از …

ترکیب آنتی بیوتیک و الکل ادامه »