چرا کمال­ گرایی خوب نیست؟

  چرا کمال­گرایی خوب نیست؟ در شرایط پرفشار، هورمون استرس در افراد کمال­گرا افزایش می­یابد   نتایج یک مطالعه آزمایشی نشان داد که در موقعیت­های دشوار، افراد کما­ل گرا نسبت به افرادی که استاندارهای قابل دستیابی دارند؛ استرس بیشتری را تجربه می­کنند. این مطالعه توسط محققان آلمانی و سوئیسی چون پترا ریتز، دکترای روانشاسی بالینی …

چرا کمال­ گرایی خوب نیست؟ ادامه »