متخصص اعصاب و روان

متخصص اعصاب و روان در تهران

رزومه دکتر علی کربلائی
روانپزشک-روانکاو-رواندرمانگر
دارای بورد تخصصی اعصاب و روان از دانشگاه شهیدبهشتی