آشنایی با داروی ممانتین یا ابیکسا (memantine,Ebixa)

ممانتین برای درمان  مراحل متوسط و شدید بیماری زوال عقل (آلزایمر) و انواع دیگر فراموشی استفاده می شود. ممانتین بیماری آلزایمر را درمان نمی کند ، اما ممکن است حافظه، آگاهی ، و توانایی برای انجام وظایف روزانه را بهبود بخشد. این دارو با مسدود کردن عملکرد یک ماده طبیعی خاص در مغز ( گلوتامات) عمل …

آشنایی با داروی ممانتین یا ابیکسا (memantine,Ebixa) ادامه »