افزایش درصد بستری شدن در بیمارستان در اثر بی خوابی

در آینده ای نه چندان دور، بیمارستان ها ملزم به تهیه و انبار کردن مقادیر زیادی شیر گرم می شوند. براساس مطالعات جدید محققان بهداشت عمومی در مجله زرمان شناسی دانشکده پزشکی جان هاپکینز بلومبرگ، احتمال بستری شدن افراد میانسال و کهن سالی که از بیماری بی خوابی رنج می برند، بسیار زیاد بوده و …

افزایش درصد بستری شدن در بیمارستان در اثر بی خوابی ادامه »