آیا می توان آسیب های نخاعی را درمان کرد؟

آسیب رسیدن به نخاع ممکن است باعث فلج شدن یا دیگر ناتوانی های دائمی شود، زیرا فیبرهای عصبی قطع شده مجددا رشد نمی کنند. در حال حاضر دانشمندان در مرکز بیماری های عصبی در آلمان در آزادسازی یک ترمز مولکولی برای پیشگیری از بازسازی اتصالات عصبی موفق بوده اند. درمان موش ها با استفاده از …

آیا می توان آسیب های نخاعی را درمان کرد؟ ادامه »