خروپف در کودکان و چاقی

ارتباط بین خروپف در کودکان و چاقی در مطالعه ای که ژوئن 2010 در دانشگاه بری ایتالیا انجام شد. محققان نشان دادند که کودکانی که چاق هستند، بیشتر از همسالان خود که وزن نرمال یا اضافه وزن مختصر دارند؛ در معرض سندرم آپنه انسدادی حین خواب قرار دارند.کودکان چاقی که در حین خواب خروپف میکردند …

خروپف در کودکان و چاقی ادامه »