متخصص تغذیه

گروه درمانی چاقی با روش شناختی رفتاری

آیا تابحال بارها رژیم گرفته و ناموفق بوده اید؟ آیا نمی توانید وزن خود را ثابت نگه داشته و بسرعت چاق می شوید؟ چقدر از پرخوری های شما احساسی است؟ تابحال به رفتارها و باورهای غلط خود دقت کرده اید؟ شما با شرکت در گروه درمانی چاقی براساس الگوی شناختی رفتاری که از مدل پروفسور …

گروه درمانی چاقی با روش شناختی رفتاری ادامه »

ارزیابی و نحوه درمان چاقی

  شیوع چاقی در اکثر کشورهای جهان رو به افزایش است. چاقی با افزایش ریسک بیماری‌هایی چون فشارخون، دیابت نوع 2، اختلالات چربی خون، بیماری‌های مخرب مفصل و برخی بدخیمی‌ها همراه است. ارزیابی و درمان چاقی و وضعیت‌های همراه با آن برای پزشک حایز اهمیت است.   ارزیابی چاقی باید معطوف به شرح حال چاقی، …

ارزیابی و نحوه درمان چاقی ادامه »