اگر نمیدانید که معتاد هستید یا نه؛سوالات زیر را از خود بپرسید

با پاسخ دادن به سوالات زیر پی خواهید برد که شما در حال سوء مصرف مواد (سیگار،الکل،قلیان،شیشه و…) هستید یا خیر. آیا تا بحال شده نتوانید روی موضوعی تمرکز کنید به این دلیل که ذهن شما درگیر وسوسه مصرف مواد بوده است؟ آیا تا بحال شده به دلیل مصرف مواد بدقولی کرده باشید(دیر رسیدن به …

اگر نمیدانید که معتاد هستید یا نه؛سوالات زیر را از خود بپرسید ادامه »