بیش فعالی در دختران دارای چه علائمی است؟

وقتی از کودک مبتلا به بیش فعالی صحبت می کنید، چند ویژگی خاص در ذهن شما تداعی خواهد شد: کودکی […]

بیش فعالی در دختران دارای چه علائمی است؟ بیشتر بخوانید »