بیش فعالی در دختران دارای چه علائمی است؟

وقتی از کودک مبتلا به بیش فعالی صحبت می کنید، چند ویژگی خاص در ذهن شما تداعی خواهد شد: کودکی که نمی تواند مدتی بی حرکت بماند، کودکی که دائم مزاحم دیگران می شود و یا نمی تواند تکالیف خود را کامل کند. علائم یاد شده مشخص هستند و پی بردن به آنها زیاد سخت …

بیش فعالی در دختران دارای چه علائمی است؟ ادامه »