چکاپ سالانه پزشکی را چرا باید انجام دهیم؟

بسیاری از مردم هر 6 ماه یکبار چکاپ دندانپزشکی می روند ولی تا وقتی بیمار نشوند به پزشک مراجعه نمی کنند. البته در مجموع پزشک در مواردی که شما سالم هستید مورد نیاز نیست اما کشف بسیاری از بیماری ها و سرطان ها توسط همین چکاپ های معمول سالانه صورت می گیرد و این چکاپ …

چکاپ سالانه پزشکی را چرا باید انجام دهیم؟ ادامه »