بررسی علل ضعف عضلانی

ضعف عضلانی شکایت شایعی است و میتواند به معنای خستگی، کاهش قدرت و کاهش توان بدنی یا ضعف گروه خاصی از عضلات بدن باشد.اغلب علل ضعف عضلانی خوش خیم و موقت هستند و بدون نیاز به درمان بهبود می یابند ولی در این مقاله بیشتر به موارد کمتر شایع و بدخیم تر می پردازیم. برای حرکت …

بررسی علل ضعف عضلانی ادامه »