مقابله با فراز و نشیب های بیماری ام اس در زندگی

مقابله با فراز و نشیب های ام اس در زندگی علائم MS ممکن است با تغییر کوچکی در زندگی ظاهر می شود. در مولتیپل اسکلروزیس ( MS ) علائم می آیند و می روند و زمان این فراز و نشیب علایم غیر قابل پیش بینی است . اینجا چند راه به شما کمک کندتا با …

مقابله با فراز و نشیب های بیماری ام اس در زندگی ادامه »