آشنایی با اختلال یادگیری و نشانه های آن

آشنایی با اختلال یادگیری و نشانه های آن   برای کسی که با یک ناتوانی یادگیری تشخیص داده شده، ابتدا می تواند ترسناک باشد. اما یک ناتوانی در یادگیری هیچ ارتباطی با هوش شخصی ندارد در عوض، افراد موفق مانند والت دیزنی، الکساندر گراهام بل و وینستون چرچیل همه معلولیت های یادگیری را داشتند. ناتوانی …

آشنایی با اختلال یادگیری و نشانه های آن ادامه »