متخصص اختلال یادگیری

روانشناس کودک خوب

همه چیز در مورد اختلال یادگیری و معرفی بهترین مراکز درمانی

اختلال یادگیری چیست؟ اختلال فراگیری یا اصطلاح انگلیسی آن Learning Disability که به اختصار به آن LD می‌گویند چیست؟ فقدان توسعه تحصیلی طفل در قیاس با نیرومندی هوشی طفل در زمینه خواندن، نوشتن، دیکته و یا انجام محاسبات ریاضی، اختلال فراگیری نامیده میشود، یعنی بچه (کودک) علیرغم این که از لحاظ هوشی مشکلی ندارد اما …

همه چیز در مورد اختلال یادگیری و معرفی بهترین مراکز درمانی ادامه »

انواع اختلال یادگیری و درمان آنها -مرکز اختلال یادگیری

انواع اختلال یادگیری و درمان آنها -مرکز اختلال یادگیری اختلال یادگیری وابسته به زبان، اختلالی است که در آن فرد مبتلا نمی تواند متناسب با سن و پایه تحصیلی خود خواندن، نوشتن و یا هجی کردن را بیاموزد. این اختلال ناشی از پایین بودن توان ذهنی و هوش فرد نیست. بیشترافرادی که مبتلا به این …

انواع اختلال یادگیری و درمان آنها -مرکز اختلال یادگیری ادامه »