علت و درمان صحبت کردن در خواب چیست؟

حرف زدن در خواب طبیعی است یا غیر طبیعی؟ بسیاری از افراد در حین خواب حرف میزنند و این موضوع اغلب طبیعی تلقی میگردد مگر اینکه بسیار زیاد باشد و موجب اختلال خواب همبستر شود یا همراه با حرکات دست و پا باشد و یا همراه با سایر علائم غیرقابل توجیه مانند خواب آلودگی صبحگاهی …

علت و درمان صحبت کردن در خواب چیست؟ ادامه »