سوالات رایج در مورد روان درمانی

آیا مراجع و درمانگر می توانند خارج از محیط درمان در ارتباط باشند؟ پاسخ این سوال، خیر است! درمان خیابانی یک طرفه است. درمانگر در خصوص مراجع اطلاعات زیادی دارد، ولیکن مراجع هیچ اطلاعاتی در مورد درمانگر ندارد. به این دلیل، درمانگر تاثیر و یا قدرت و نفوذ بالایی بر مراجع دارد که می تواند …

سوالات رایج در مورد روان درمانی ادامه »