چگونه از نژادپرستی کودکان جلوگیری کنیم؟

اکنون زمان آن رسیده تا با کودکان خود نیز صحبت کنیم و به آنها آموزش دهیم که نژاد پرستی را فراموش کنند. کودکان نگرش، اخلاق و چگونگی رویکرد با دیگران را یاد می گیرند و تفکر آنها نسبت به دیگران از طریق مدلسازی شکل می گیرد. نژاد پرستی در خانه با گفته ها و نگفته …

چگونه از نژادپرستی کودکان جلوگیری کنیم؟ ادامه »