این 7  نکته را برای داشتن رابطه جنسی در ماه عسل رعایت کنید

  1) در مورد خواسته های خود قبل از داشتن رابطه صحبت کنید.   2) صمیمیت ها و خواسته هایتان را اولویت بندی کنید.   3) اگر تجربه و یا دانسته هایتان درمورد رابطه جنسی کم است دیوانه بازی در نیاورید.   4) با آمادگی وارد رابطه جنسی شوید.   5) بهداشت جنسی را به …

این 7  نکته را برای داشتن رابطه جنسی در ماه عسل رعایت کنید ادامه »