مازوخیسم : علائم و درمان

مازوخیسم چیست؟ مازوخیسم : هنگامی که یک فرد به هنگام رابطه جنسی تمایل به تحقیر شدن،درد کشیدن جسمی یا روحی داشته باشد احتمالا می گوییم که به اختلال مازوخیسم جنسی مبتلاست.مهم نیست که چه کسی درد می کشد،(خود فرد یا شریک جنسی ) یا این که درد جسمی باشد یا روانی.چرا که زمانی که اشتیاق …

مازوخیسم : علائم و درمان ادامه »