آنچه باید درمورد لودوپا یا مادوپار (پارکین سی) بدانیم؟

آنچه باید درمورد لوودوپا یا مادوپار بدانیم؟ لودوپا به تنهایی و یا در ترکیب با کاربی برای درمان بیماری پارکینسون و بعضی اختلالات مشابه استفاده می شود. برخی از بیماران نیاز به ترکیبی ازاین داروها دارند، در حالی که دیگران از لوودوپا به تنهایی بهره مند می  شوند. با بهبود کنترل عضلانی، این دارو اجازه …

آنچه باید درمورد لودوپا یا مادوپار (پارکین سی) بدانیم؟ ادامه »