راههايي براي هوشمندي، هوشياري و تمركز ذهن در پيشگيري از آلزايمر

بكارگيري مغز يك ضرب المثل معروف انگليسي وجود دارد كه ميگويد: “اگر چيزي را استفاده نكنيد، از دستش ميدهيد”. بكار گرفتن مغز سبب هوشياري ذهن ميگردد. افراديكه از لحاظ ذهني فعالتر از سايرين هستند، بسيار كمتر به بيماري آلزايمر دچار ميشوند. سعي كنيد: مطالعه كنيد سخراني كنيد راديو گوش كنيد   همه چيز را وارونه …

راههايي براي هوشمندي، هوشياري و تمركز ذهن در پيشگيري از آلزايمر ادامه »