فایده خوردن آب و لیمو در صبح

روش‌های جعلی زیادی به منظور حفظ تندرستی وجود دارد.ولی استفاده هر روزه از آبلیمو جز این راه‌ها نیست. در حالیکه ما در نبرد با بیماریهای زمستانی هستیم (سرماخوردگی و آنفلونزا) این بهترین وقت است که این توصیه را انجام بدهیم چنانچه تابحال اقدام بانجام آن نکرده بودیم. راه بسیار ساده‌ای است که بامداد از خواب …

فایده خوردن آب و لیمو در صبح ادامه »