دوست دارید بدانید که رابطه جنسی شما بهنجار است یا بیمار گونه؟

  به فهرست فعالیت های جنسی زیر نگاه کنید یک مقیاس 1 تا 10 ، به طوری که 1 بهنجار باشد و 10 نابهنجار فعالیت های زیر را چگونه ارزیابی می کنید ؟   *** تحریک کردن اندام های تناسلی توسط خود *** آمیزش جنسی  در مکانی غیر از اتاق خواب *** سیلی زدن،گاز گرفتن …

دوست دارید بدانید که رابطه جنسی شما بهنجار است یا بیمار گونه؟ ادامه »