اختلال دو قطبی

لیزر الکساندرایت اصفهان | مقایسه لیزر های آپوجی ، دایود ، کندلا و…

حذف مو با لیزر الکس در اصفهان الکساندریت (طول موج 755 نانومتر) سیستم های لیزر الکساندرایت عبارتند از: آپوجی ، آپوجی الیت، کندلا ، لیزر سرد و لوترونیک لیزر Alexandrite یکی از رایج ترین لیزرهای حذف مو است که در طول موج کوتاه 755 نانومتر عمل می کند (نزدیک به طول موج مادون قرمز). مزایای …

لیزر الکساندرایت اصفهان | مقایسه لیزر های آپوجی ، دایود ، کندلا و… ادامه »